Copyright  2016  Traverstone - Trawertyn. Wszelkie prawa zastrzeżone

KOOPERANCI


 

www.traverstone.pl
tel. kom. +48 504 526 376

tel./fax 0048 48 6645626
traverstone@gmail.com

BACK 

Jedda (Arabia Saudyjska), 1984

Obecnie, dzięki przedstawicielom naszej firmy, którzy nawiązali dobre kontakty z partnerem włoskim, ten „szlachetny kamień” będzie mógł być w szerszym wymiarze zastosowany w polskim budownictwie ku uciesze tych wszystkich, którzy potrafią docenić walory i piękno materiału stworzonego przez naturę.

Dallas Aula Koncertowa (biały trawertyn)

Złoża trawertynu eksploatowane przez naszych włoskich partnerów wyróżniają się urozmaiconą strukturą oraz różnorodnością kolorów. Wysoka jakość obróbki oferowanego trawertynu, będąca wynikiem prawie stuletnich doświadczeń, stosowania najnowszych technologii, czyni z naszych partnerów, jednych z najbardziej innowacyjnych producentów w sektorze kamieniarskim.
 
Nasi partnerzy na przestrzeni prawie wiekowej działalności zrealizowali szereg prestiżowych projektów w różnych rejonach świata m.in. w Europie Zachodniej Stanach Zjednoczonych czy
w państwach Bliskiego Wschodu.

Watykan (Aula Jana Pawla VI)

Trawertyn występujący w naszej ofercie pochodzi ze środkowych Włoch, gdzie o jego szerokim zastosowaniu świadczą najznakomitsze budowle jak np. Coloseum w Rzymie, pochodzące jeszcze z czasów rzymskich.

Przydatność wyrobów trawertynowych jako surowca dekoracyjnego determinowana jest niepowtarzalną strukturą oraz złocistą i kremowo-beżową barwą. W zależności od miejsca występowania obserwuje się duże zróżnicowanie ze względu na strukturę i barwę tego kamienia. Właściwa obróbka, będąca wynikiem doświadczeń oraz stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii, pozwala obecnie w znakomity sposób na wydobycie jego naturalnego piękna i czyni trawertyn materiałem doskonałym. Trawertyn jest materiałem stosowanym przede wszystkim jako elewacje wewnętrzne (w ciepłym klimacie elewacje zewnętrzne), posadzki, schody, łazienki, parapety i kominki, Trawertyn od wieków cieszył się dużym zainteresowaniem inwestorów, czego dowodem są budowle wykonane jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.

Zrekonstruowany portyk - Stoa Attalosa w Atenach (ok. 140 p.n.e.)

Trawertyn, będący zasadniczym elementem naszej oferty, to skała wapienna, (odmiana martwicy wapiennej), jasno zabarwiona, porowata, która powstała w wyniku wytrącania kalcytu z wód źródlanych lub rzecznych. Bardzo często widoczne są w trawertynie dobrze zachowane części roślin, skorupki ślimaków i innych zwierząt. Skały trawertynowe liczą około 100.000 lat i występują w różnych częściach świata, najczęściej w krajach o klimacie ciepłym lub umiarkowanym. Trawertyn stosowany jest w budownictwie jako materiał ozdobny, nazywany był alabastrem egipskim.

HISTORIA

T R A V E R S T O N E   -  T R A W E R T Y N

logo Traverstone-Trawertyn